Spring naar inhoud
Hoe werkt het?
1. Bekijk de 2 thema’s voor de wijk

De gemeente Den Haag geeft €30.000 euro voor plannen van bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties die bijdragen aan een bruisend, aantrekkelijk en levendig winkelcentrum én aan een wijk waar iedereen zich thuis voelt.

2. Dien uw plan in en voer campagne

Iedereen kan een plan indienen op de website. Door campagne te voeren voor uw plan, kunt u zorgen voor de minimaal 15 likes die nodig zijn om door te gaan naar de volgende ronde. Alleen bewoners uit Kom Loosduinen mogen plannen liken én argumenten toevoegen.

3. Haalbaarheidscheck door gemeente

Heeft uw plan minimaal 15 likes? Dan bekijkt de gemeente samen met het Wijkberaad Kom Loosduinen of het plan haalbaar is.

4. Verdeel € 30.000,- over de plannen

Bewoners van Kom Loosduinen van 12 jaar en ouder mogen vanaf 14 december 2020 tot 10 januari 2021 stemmen op de haalbare plannen. Zo bepalen de bewoners zelf welke plannen uitgevoerd gaan worden.

Gemeente Den Haag - Hilbert Bredemeijer - Loosduinen Begroot

Spelregels

Spelregels

 • Uw plan draagt bij aan de 2 doelstellingen van de Wijkagenda Kom Loosduinen:
  • Iedereen voelt zich thuis in Kom Loosduinen
  • Een bruisend, aantrekkelijk en levendig winkelcentrum
 • De kosten voor uw plan zijn maximaal € 30.000,-. Het totale budget kan verdeeld worden over meerdere plannen, dus ook plannen die kleiner zijn en minder kosten zijn welkom.
 • Uw plan is voor de wijk Kom Loosduinen, een buurt daarbinnen of een specifieke locatie in de wijk en is gunstig voor de bewoners van de wijk.
 • Uw plan kan binnen 12 maanden worden uitgevoerd.
 • Iedereen kan een plan indienen: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit Kom Loosduinen als daarbuiten.
 • Heeft uw plan 15 likes gehaald. Dan gaat het door naar de tweede ronde: de haalbaarheidscheck.
 • Samen met het wijkberaad Kom Loosduinen toetst de gemeente de plannen op haalbaarheid. Dit kan gevolgen hebben voor uw plan. Na deze haalbaarheidscheck kan geadviseerd worden het plan aan te passen. Bekijk de checklist van de gemeente.
 • Bewoners uit Kom Loosduinen kunnen met een persoonlijke stemcode het budget van € 30.000 verdelen over de plannen en bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/worden uitgevoerd. Iedere bewoner van 12 jaar en ouder in Kom Loosduinen krijgt begin december een stemcode toegestuurd.
 • Uw ingediende plan voert u zelf uit. De gemeente ondersteunt waar nodig.
Vragen of hulp nodig?

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over het gebruik van Kom Loosduinen Begroot? Bekijk of uw vraag tussen de veelgestelde vragen en antwoorden staat. Als u geen antwoord hebt kunnen vinden op uw vraag, mail deze dan naar komloosduinenbegroot@denhaag.nl of bel met (070) 3535 009.

Wilt u persoonlijke hulp bij het indienen van uw plan? Kom dan naar het spreekuur ‘Bouwen aan Kom Loosduinen’. Elke woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.00 uur kunt u in de Bibliotheek aan het Loosduinse Hoofdplein terecht voor persoonlijke hulp bij het indienen van uw plan via de website. Vanwege de coronamaatregelen moet u zich hiervoor van te voren aanmelden via (070) 3535 009 of komloosduinenbegroot@denhaag.nl.

Waarom Kom Loosduinen Begroot?

Waarom het Wijkbudget Kom Loosduinen?

Bewoners weten zelf wat er nodig is voor hun wijk. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten beschikbaar gesteld voor meer zeggenschap. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een winkelcentrum dat bruist en leeft of meer verbondenheid in de wijk.
Daarna verdelen de bewoners van Kom Loosduinen samen het wijkbudget van € 30.000,- over de plannen die zij graag uitgevoerd zien.

Kom Loosduinen is de eerste wijk in Loosduinen met een eigen Wijkagenda. Met het Wijkbudget wordt bijgedragen aan de doelstellingen uit deze agenda die voor en door de bewoners van Kom Loosduinen is opgesteld.

Gemeente Den Haag - Hilbert Bredemeijer - Loosduinen Begroot

Tijdlijn

Tijdlijn

30 september t/m 1 november

Plannen insturen op de 2 thema’s

30 september t/m 7 november

Campagne voeren en plannen liken

9 november t/m 13 december

Haalbaarheidscheck door gemeente op ingediende plannen

14 december

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

14 december t/m 10 januari 2021

Kom Loosduinen Begroot: bewoners verdelen € 30.000,- over de haalbare plannen

Medio januari

Bekendmaking winnende plannen

Geheel 2021

Uitvoering winnende plannen
Lees meer op denhaag.nl

Login om verder te gaanCancel