Spring naar inhoud
Overhandiging van cheque

Winnaars Kom Loosduinen begroot

Wat ging eraan vooraf?

Wat ging eraan vooraf?

Bewoners hebben in de periode van 30 september t/m 1 november 21 plannen ingediend om Kom Loosduinen mooier, socialer, sportiever of groener te maken. Deze plannen kregen bij elkaar 602 likes. 14 plannen kregen meer dan 15 likes en werden gecheckt op haalbaarheid. 

Op 14 december 2020 werden de 6 haalbare plannen voor de stemronde bekend gemaakt. Hierna konden bewoners van 12 jaar en ouder met een persoonlijke stemcode het bedrag van €30.000,- verdelen over één of meerdere plannen naar keuze. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. "Bloemen en muziek horen bij Loosduinen" en "Filmclassics op het plein" hebben samen de meeste stemmen ontvangen en passen binnen het wijkbudget van €30.000,-.

Deze plannen worden binnen een jaar uitgevoerd met professionele begeleiding vanuit de gemeente.

Hoe nu verder?

Hoe nu verder?

Met de indieners van de winnende plannen wordt contact opgenomen over het vervolg. De volgende wijkbudgetten in stadsdeel Loosduinen worden binnenkort bekend gemaakt. De planning wordt later bekend gemaakt. 

Waarom Kom Loosduinen Begroot?

Waarom Kom Loosduinen Begroot?

Bewoners weten zelf wat er nodig is voor hun wijk. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten beschikbaar gesteld voor meer zeggenschap. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een winkelcentrum dat bruist en leeft of meer verbondenheid in de wijk.
Daarna verdelen de bewoners van Kom Loosduinen samen het wijkbudget van € 30.000,- over de plannen die zij graag uitgevoerd zien.

Kom Loosduinen is de eerste wijk in Loosduinen met een eigen Wijkagenda. Met het Wijkbudget wordt bijgedragen aan de doelstellingen uit deze agenda die voor en door de bewoners van Kom Loosduinen is opgesteld.

Vragen of hulp nodig?

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over het gebruik van Kom Loosduinen Begroot? Bekijk of uw vraag tussen de veelgestelde vragen en antwoorden staat. Als u geen antwoord hebt kunnen vinden op uw vraag, mail uw vraag dan naar komloosduinenbegroot@denhaag.nl of bel met (070) 3535 009.

Tijdlijn

Tijdlijn

30 september t/m 1 november

Plannen insturen op de 2 thema’s

30 september t/m 7 november

Campagne voeren en plannen liken

9 november t/m 13 december

Haalbaarheidscheck door gemeente op ingediende plannen

14 december

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

14 december t/m 10 januari 2021

Kom Loosduinen Begroot: bewoners verdelen € 30.000,- over de haalbare plannen

20 januari

Bekendmaking winnende plannen

Geheel 2021

Uitvoering winnende plannen
Lees meer op denhaag.nl

Login om verder te gaanAnnuleren